Странице

четвртак, 26. април 2018.

Теме за матурски испит из финансијског пословања 2017/2018.


1.       Платни промет
2.       Инструменти безготовинског плаћања
3.       Инструменти готовинског плаћања
4.       Инструменти обезбеђења плаћања-меница
5.       Инструменти обезбеђења плаћања-чек
6.       Инструменти обезбеђења плаћања-акредитив
7.       Платне картице
8.       Инстурменти плаћања са инстранством- Међународни дознака и међународни акредитив
9.       Инструменти плаћања са иностранством- међународна меница, кредитно писмо и банкарска гаранција
10.   Безготовинско и електронско плаћање (е-банк, м-банк)


Покушајте да се договорите око избора теме. Могућа је и корекција назива теме, само да не буде баш промашена. Уколико имате нека питања можете слободно послати кроз коментаре. Рок за предају прве верзије рада је 25. мај. Исправке примам до 05. јуна, када морате да ми пошаљете и коначну верзију рада. Матурски рад морате предати у секретаријат школе ради овере. Радове слати на dejan5rovic@yahoo.com . Срећно!

Нема коментара: