Странице

петак, 28. септембар 2018.

Оснивање предузећа- ПЕР ЛОРО

Овај пост је намењен ученицима III 4 одељења са којим је основано предузеће "ПЕР ЛОРО", тако да ће сви постови имати ову ознаку.
Поступак оснивања текао је следећим редом:
  1. Креирање идеје
  2. Израда бизнис плана
  3. Оснивање предузећа
  4. Предузеће
Акценат ћемо ставити на оснивање предузећа. Поступак оснивања је следећи: најпре смо послали захтев за отварање привременог текућег рачуна ( преузети овде) са нашег маила perlorodoo@gmail.com  ЦВБ банци у Чачку ( cvb.ebank@gmail.com). Након тога смо попунили документацију везану за оснивање предузећа:


  • Јединствену регистрациону пријаву за ДОО (ЈРППС), (преузети овде), класификација делатности (преузети овде)
  • Оснивачки акт друштва: одлука (преузети овде)за једночлано друштво или уговор за вишечлано.
  • ОП образац са овереним потписима чланова друштва (преузети овде)
  • Доказе о уплати накнададва оверена налога за уплату накнада за регистрацију оснивања, за регистрацију и објаву оснивачког акта
  • Потврда о уплати новчаног улога оверен налог за уплату новчаног улога, односно споразум чланова о процени вредности неновчаног улога или процена вредности неновчаног улога
  • Доказ о идентитету чланова друштва (не мора се слати Сервисном Центру) .
У међувремену добили смо Решење о отварању привременог рачуна (преузети овде) и  затим попунили уплатнице о уплати оснивачког улога, за регистрацију и објављивање оснивачког акта на рачун ЦВБ. 
Након тога смо добили оверене уплатнице од стране ЦВБ  (преузети овде) и заједно са осталом документациојм послали АПР-у, односно сервисном центру на маил servisni.centar.sopot@gmail.com
Сада остаје да сачекамо Решење о регистрацији и да отворимо текући рачун.
У међувремену одрадићемо Статут предузећа (преузети овде) као и остале правилнике који су потребни за почетак рада предузећа- Правилник о систематизацији и организацији радних места и Правилник о раду.
Ако сам нешто испустио допуните у коментарима. Ништа се не плаћа!

Нема коментара: