Странице

четвртак, 24. новембар 2016.

Обука Т2 - Питања за припрему теста

Питања:
 1. Које смо правилнике израдили у предузећу?
 2. Шта се утврђује Правилником о организацији и систематизацији?(члан 1)
 3. Који су организациони делови у предузећу?(члан 4)
 4. Како смо поделили раднике према групама радних места?(члан 6)
 5. Наведи послове према правилнику о раду које треба да обављаш на радном месту.
 6. Колико износи минимална цена рада по часу?
 7. Који су услови потребни за заснивање радног односа?
 8. Шта се регулише Правилником о раду?
 9. Колико износе коефицијенти за обрачун зарада?
 10. До када је обавезно предузеће да исплати зараду и колико процената износи додатак на зараду?
 11. Када се иплаћују накнаде зарада и у ком износу?
 12. Које су обавезе радика у вези са заштитом на раду?(члан 21)
 13. Колико износи отказни рок при отказу уговора о раду у зависности од година радног стажа?
 14. Наброј активности везане за формирање радног колектива.
 15. Изради пријаву за посао и CV.
 16. Израда позива на разговор.
 17. Израда одлуке о избору кандидата.
 18. Израда Обавештења кандидатима.
 19. Израда уговора о раду( основне одредбе)
 20. Попуњавање М3 обрасца.
 21. Шта би требало да садржи персонални досије радника. 
 22. Опиши поступак израде потписа.
 23. Креирај Одлуку о попису.
 24. Изради решење о формирању пописне комисије.
 25. Састави извештај о попису.
 26. Попуни пописну листу (основна, роба, новчана).
 27. На основу извештаја састави почетни биланс.
 28. Која вам је документација потребна за рад у служби у којој се тренутно налазите?
 29. Опиши послове по службама.
 30. На који начин циркулише документација унутар предузећа?
Ово је најбоље што сам умео да смислим, а да вам олакшам. Уколико имате неке сугестије слободно се јавите. 

Нема коментара: