Странице

уторак, 04. октобар 2016.

Подела предузећа по величини

За сутрашњи час одговорите на следећа питања везана за поделу предузећа према величини.
 1. Како се предузећа деле по величини?
 2. Који критеријуми се користе за поделу предузећа по величини?
 3. Колико запослених у Србији имају микро, колико мала, средња и велика предузећа?
 4. Колико услова мора да буде задовољено да би неко предузеће могло да се разврста у одређену групу по величини?
 5. У којој правној форми могу да се оснују мала предузећа?
 6. Шта је предузетник и како одговара за обавезе предузећа?
 7. Наведи примере предузетничких радњи.
 8. Које су најзначајније предности малих предузећа?
 9. Који су најзначајнији недостаци малих предузећа?
 10. Зашто су мала предузећа мање ефикасна у односу на велика?
 11. Који су недостаци малих предузећа везаних за људске ресурсе(ризик кључних људи)?
 12. Зашто мала предузећа имају највеће проблеме са обезбеђивањем финансијских средстава?
 13. Које су три најзначајније разлике између средњих и малих предузећа?
 14. Какву организацију поседују мала, а какву средња предузећа?
 15. Какву организациону структуру поседују мала, а какву средња предузећа?
 16. Ко управља у малим предузећима, а ко у средњим. Зашто?
 17. Које су предности средњих предузећа у односу на велика?
 18. Шта је економија обима?
 19. Објасни економију обима на конкретном примеру.
 20. Како се изражава ефекат учења код великих предузећа?
 21. Како се израчунава рацио напретка?
 22. Коју вредност у просеку узима рацио напретка?
 23. како велико предузеће смањује трошкове држања залиха, а како трошкове наручивања залиха?
 24. Шта је ефекат економије управљање код великих предузећа?
 25. Шта је маркетиншка или комерцијална економија?
 26. У чему се огледа предност великих предузећа у вези са финансијском економијом?
 27. Који су најзначајнији недостаци великих предузећа?
 28. Како настају велика предузећа?
 29. Шта је интерни раст великих предузећа?
 30. Како се остварује фузија предузећа?
 31. Шта је спајање, а шта припајање предузећа?
 32. Какав је то хоризонтални раст?
 33. Какав је вертикални раст код великих предузећа?
 34. Како настаје конгломератски раст?
Мислим да је ово довољно за почетак. Уколико сматрате да сам нешто изоставио, будите слободни па додајте у коментарима.

Нема коментара: