Странице

среда, 20. јануар 2016.

Обука- Области за тест

Ево пробаћемо да смислимо нека питања, која ће оквирно бити на тесту по службама.

Продаја:

 1. калкулација
 2. попуњавање књига евиденције
 3. нивелација
 4. анализа продаје по купцима и врсти робе
 5. понуда
 6. лагер листа
Набавка:
 1. калкулација
 2. избор најповољнијег добављача
 3. анализа набавке по добављачима и роби
 4. упит
 5. поруџбина
 6. књиге евиденције
 7. лагер листа
Општи:
 1. решење о прерасподели радних места
 2. анекс уговора
 3. евиденција (КУП; КИП;КИФ;КУФ)
 4. обрачун ПДВ-а
 5. попуњавање путног налога
 6. попуњавање образаца  ПППДВ
 7. организациона структура радника
 8. одлука о нивелацији
 9. попуњавање налога за пренос
Рачуноводство:
 1. књижење набавке
 2. књижење продаје
 3. књижење нивелације( снижење и повећање)
 4. књижење ПДВ-а
 5. књижење извода
 6. књижење и обрачун амортизације
 7. књижење путног налога
 8. дневник благајне
 9. подизање новца са т.р.
То би требало да буде то. Ако се будем сетио још неког питања, ажурираћу. Ако ви имате неко питање слободно оставите у коментарима.

Нема коментара: