Странице

уторак, 10. фебруар 2015.

Утрошци радне снаге кроз питања
Утрошци радне снаге кроз питања

5
 
утрошак човекове биоенергије
8
 
скуп способности човека да ради
Изражава се  у временским јединицама (часовима)

10
 
1
 
стандардна квалификованост, интезивност и организација.
Количина радне снаге у јединици времена
11
 


2
 
састоје се од биоенергије утрошене у текућем процесу и изградњи одређене квалификованости
7
 
неадекватна квалификованост,
радне норме, чекање на радни налог, недостатак материјала,итд.
4
 
квалификованост која обезбеђује минималне трошкове изградње квалификованости по јединици производа.
12
 
већи су због пропуста у организвању трошења
У истом смеру али у различитим пропорцијама

3
 
9
 
најкраће трајање процеса рада по јединици производа
6
 
минимални утрошци рада по јединици производа

1.      ________________________________________________________
2.      ________________________________________________________
3.      ________________________________________________________
4.      ________________________________________________________
5.      ________________________________________________________
6.      ________________________________________________________
7.      ________________________________________________________
8.      ________________________________________________________
9.      ________________________________________________________
10.  _______________________________________________________
11.  ________________________________________________________
12.  _______________________________________________________

Ø  Састави 12 питања за одговоре који се налазе у горњим квадратима. Обрати пажњу да питања носе исте бројеве као и одговори у горњим квадратима.

Нема коментара: