Странице

уторак, 02. децембар 2014.

Попис

Када смо формирали радни колектив, да би започели посао морамо да попишемо имовину коју поседујемо. На почетку пословања стварно стање и књиговодствено ће се поклапати, јер није било пословних промена. За обављање пописа потребно је обавити следеће радње:
 1. припрема потребног материјала за обављање пописа (пописне листе)
 2. доношење Одлуке о попису и образовању комисије за попис
 3. доношење Упутства директора о попису
 4. израда Решења о попису и формирање пописних комисија
 5. сређивање материјалних вредности за попис и ажурирање књиговодствене евиденције
 6. израда Плана рада комисије за попис
 7. сама активност израде пописа
 8. Састављање извештаја о попису
 9. достављање Извештаја централној комисији и формирање обједињеног извештаја
 10. доношење Одлуке о књижењу резултата пописа
 11. Елаборат о попису
Извештаје о попису можете преузети овде кад их будете предали.
Након извршеног пописа урадили смо почетни инвентар и документацију која је потребна за рад по службама.
Већина ученика није одрадила свој део посла што се тиче пописа.

Нема коментара: