Странице

уторак, 30. октобар 2018.

Запошљавање

Након завршене регистрације предузећа и отварања текућег рачуна следи поступак запошљавања. Документи који су основ за формирање радног колектива су Закон о раду, Правилник о раду и Правилник о систематизацији радних места, који су објављени у претходним постовима.
Активности за формирање радног колектива су следеће: 1. доношење Одлуке о потреби заснивања радног односа
 2. пријава слободних места Националној служби за запошљавање
 3. израда Огласа о попуни радних места
 4. пријем Пријава и CV-ја
 5. израда и слање Позива на разговор
 6. спровођење разговора- ИНТЕРВЈУ
 7. доношење Одлуке о избору кандидата
 8. израда и слање Обавештења кандидатима који нису примљени
 9. закључивање Уговора о раду
 10. пријава запосленог на ПИО и здравствено осигурање (Јединствени М образац)
 11. израда Анекса уговора о раду
 12. спровођење и евиденција у радној књижици(престала да важи од 01.01.2016. Сви подаци се уносе електронски у Централни регистар обавезног социјалног осигурања ЦРОСО http://www.croso.gov.rs/cir/index.php )  и у матичној књизи запослених
 13. формирање персоналног досијеа.
У следећем посту попис и организација рада по службама.

Нема коментара: