Странице

уторак, 21. октобар 2014.

Оснивање предузећа II

Настављамо даље са оснивањем предузећа. Након уплате оснивачког улога, и трошкова везних за оснивање предузећа добили смо оверене уплатнице од стране Централне банке.
Након пријема истих потребно их је проследити АПР(СЕРВИСНОМ ЦЕНТРУ). Поред уплатница за оснивање прослеђује се још и:

  1. Јединствена регистрациона пријава ( у прилогу)
  2. Оснивачки акт друштва
  3. ОП образац
  4. Доказе о уплати накнада – три оверена налога за уплату накнада за регистрацију оснивања, за регистрацију и објаву оснивачког акта и за добијање регистарског/матичног броја
  5. Потврда о уплати новчаног улога – оверен налог за уплату новчаног улога, односно споразум чланова о процени вредности неновчаног улога или процена вредности неновчаног улога
  6. Доказ о идентитету чланова друштва (лична карта)
Када смо проследили сву потребну документацију као потврду о оснивању добили смо Решење о оснивању.
Следећи корак је отварање текућег рачуна. За отварање истог потребно нам је:
  1. Решење о регистрацији
  2. Захтев за отварање текућег рачуна
  3. Уговор о отварању рачуна
  4. Картон депонованих потписа
Документацију коју смо послали Централној банци можете погледати отварањем линкова на поменутим документима.
Након тога добили смо одговор од ЦВБ у виду Решења о отварању трајног текућег рачуна.
Оно прати и приступне податке ЦВБ онлајн, али због поверљивости података то нећемо објављивати. ЦВБ онлине можете приступити на следећем линку http://www.cvb.servisnicentar.org/index.php# 
Пошто смо највећи део посла обавили, донели смо одлуку и о логоу предузећа који изгледа овако:

Нако овога следи запошљавање. Обновите поступак пријема радника од одлуке до самог пријема. То нам следи...


Нема коментара: