Странице

понедељак, 29. септембар 2014.

Привремени рачун, уплатнице за оснивање

Након послатог захтева за отварање привремног текућег рачуна, који ће служити као основа за рад до коначног отварања т.р. ЦВБ отворила је привремени текући рачун који изгледа овако.
Након тога шаљемо уплатнице за оснивање ПД, које би требало да изгледају овако.

На другој уплатници треба уписати  текући рачун предузећа који смо привремно отворили
200-000743-00 .
Пример правилно попуњених налога

Ови налози су послати ЦВБ банци. Остало је да се пошаље формулар Сервисном центру и оснивачки акт.

Нема коментара: