Странице

среда, 09. април 2014.

Специфичне области примене маркетинга. Питања и одговори

У овом посту објављиваћу питања и одговоре у вези са семинарским радовима по областима, онако како их будете презентовали. Како будете презентовали теме, тако ћу објављивати питања, као додатак овом посту.Кренућемо са питањима по темама:МЕЂУНАРОДНИ МАРКЕТИНГ
1. Шта је међународни маркетинг и како се другачије назива?
1. Међународни маркетинг је маркетинг активност која прелази националне границе и другачије се назива извоз, спољнотрговинско пословање, међународна размена, пословна сарадња са иностранством.
2. Приступи у дефинисању међународног маркетинга?
2.Приступи у дефинисању маркетинга су следећи:
 1) амбијентални 2) функционални 3) стратегијски 4) глобални
3. Различити аспекти ММ?
3. Аспекти:
1) однос понуде и тражње у националним оквирима - компаративни 
2) географски - инострани, регионални, глобални 
3) организациони - извозни, кооперативни, мултинационални
4. Међународне тржишне оријентације предузећа?
4. Етноцентрична, полицентрична, региоцентрична, глобална
5. Баријере у комуникацији?
 5. Језичке разлике, државна контрола, расположивост медија, економске разлике, локални дистрибутери, укуси и ставови, расположивост акција. 

Нема коментара: